Информационна система за обслужване на детските заведения в Столична община (ИСОДЗ)
Нова регистрация – е-поща и парола

За да направите нова регистрирация в системата, въведете адреса на е-поща, който ще ползвате за достъп до семейните профили. Само един адрес може да се ползва за едно семейство. Въведете го повторно за сигурност. Въведете и паролата, която желаете да използвате. Запишете паролата на сигурно място! Въведете я повторно за сигурност.

На този адрес на е-поща ще получите потвърдително съобщение. Отворете го и натиснете на връзката в него, за да продължите регистрацията. Прочетете инструкциите тук: