ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Работна група


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА РАБОТНА ГРУПА,
НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № СОА18-РД91-300/27.08.2018 г. НА КМЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА


---------------------------------------------------------------------------------------------

В Столична община е образувана Работна група от представители на партньори в сферата на образованието от: Столична община, родителски и други неправителствени организации, директори на детски градини, професионални съюзи и разработчиците на системата.

Работната група обсъжда въпроси и предлага решения на ръководството на Столична община по следните въпроси, свързани с дейността на общинските детски градини:

  • въвеждане на информационната система, нейното подобрение и развитие в бъдеще;
  • принципи и критерии за прием и записване на деца;
  • начини и възможности за излизане от затруднената ситуация с недостиг на места;
  • други въпроси с цел подобряване на достъпността и качеството на образователните услуги.

Протоколите от заседанията и други документи, свързани с Работната група ще се публикуват тук:

Други документи: