ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №140 Зорница (с яслени групи)

от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 2 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ГГГ1800815711.02т. / (2-ро желание)
2. ГБС1801036510.03т. / (1-во желание)
3. СЯВ1800167710.03т. / (1-во желание)
4. МДЧ180079799.02т. / (2-ро желание)
5. ВИП180036467.00т. / (ниско желание)
6. ЕКВ180005187.00т. / (ниско желание)
7. ЙСИ180018727.00т. / (ниско желание)
8. КТП180082777.00т. / (ниско желание)
9. НМИ180056737.00т. / (3-то желание)
10. МАМ180093205.02т. / (2-ро желание)