ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 50 ОУ "Васил Левски" (полудневна организация)

3-та група, родени 2015 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. АЦП1500412611.02т. / (2-ро желание)
2. НГГ1500623511.03т. / (1-во желание)
3. МАМ150121689.03т. / (1-во желание)
4. ИИК150100607.00т. / (ниско желание)