ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 147 ОУ "Йордан Радичков" (полудневна организация)

2-ра група, родени 2015 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 10 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ЕДС150103687.02т. / (2-ро желание)