ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №20 Жасминов парк

1-ва група, родени 2017 г.

Списък чакащи по СОП за 1 място
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ВМК1700108912.03т. / (1-во желание)
2. ГДС1701114212.03т. / (1-во желание)
3. СМЯ1700329112.02т. / (1-во желание)
4. ЦДС1700777912.03т. / (1-во желание)
5. ААП1700596210.01т. / (3-то желание)
6. ВНИ1701215210.03т. / (1-во желание)
7. МББ1701197410.03т. / (1-во желание)
8. ПВН1700956310.01т. / (3-то желание)
9. ЯТА1700467010.01т. / (3-то желание)
10. АСМ170014429.00т. / (ниско желание)
11. ГГК170020909.00т. / (ниско желание)
12. ИАЦ170052159.00т. / (ниско желание)
13. ИСС170079789.03т. / (1-во желание)
14. МДП170106819.00т. / (ниско желание)
15. МТТ170106879.02т. / (2-ро желание)
16. НБП170051759.02т. / (2-ро желание)
17. ЦАП170087989.02т. / (2-ро желание)
18. ЦЗЗ170122519.03т. / (1-во желание)
19. ББС170063448.01т. / (3-то желание)
20. ГВГ170080528.01т. / (3-то желание)
21. ЕМФ170110527.00т. / (ниско желание)
22. ММА170027887.00т. / (ниско желание)
23. ММФ170110537.00т. / (ниско желание)
24. СЕЮ170067117.00т. / (ниско желание)
25. ТЛА170110337.01т. / (3-то желание)
26. ЛСЦ170121786.03т. / (1-во желание)
27. ЦХГ170107616.00т. / (ниско желание)
28. АА170117135.00т. / (ниско желание)
29. АМТ170079235.00т. / (ниско желание)
30. ЦСБ170105335.00т. / (ниско желание)
31. ЙАП170076204.00т. / (ниско желание)