ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №129 Приказен свят - почасова организация

1-ва група, родени 2017 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ВГС1700155611.01т. / (3-то желание)
2. АПА1701157310.03т. / (1-во желание)
3. ЙКД1700244110.01т. / (3-то желание)
4. АМС170069189.00т. / (ниско желание)
5. ГЕЕ170092969.00т. / (ниско желание)
6. ДВД170051099.00т. / (ниско желание)
7. ДТФ170022699.00т. / (ниско желание)
8. ЖКА170013709.00т. / (ниско желание)
9. ИРК170104829.00т. / (ниско желание)
10. МВБ170120509.00т. / (ниско желание)
11. ОПП170031879.00т. / (ниско желание)
12. ПНГ170102519.00т. / (ниско желание)
13. СГС170055779.00т. / (ниско желание)
14. ТСВ170020639.00т. / (ниско желание)
15. ЯИШ170005139.00т. / (ниско желание)
16. ВЦК170059578.00т. / (ниско желание)
17. ДАА170108398.00т. / (ниско желание)
18. ЛВК170101868.00т. / (ниско желание)
19. БСИ170053367.00т. / (ниско желание)
20. СПА170043757.00т. / (ниско желание)
21. АОМ170022616.00т. / (ниско желание)
22. ТММ170083676.00т. / (ниско желание)