ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №41 Приятели

2-ра група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 2 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ГСЛ160103227.00т. / (ниско желание)
2. НЙГ160122236.02т. / (2-ро желание)
Списък чакащи със сменен набор
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ЕМК1701149712.03т. / (1-во желание)