ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №127 Слънце - сграда бл.93 А, почасова организация

1-ва група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ЕЦА1601175910.01т. / (3-то желание)
2. ЛПК160106019.00т. / (ниско желание)
3. МАП160090179.00т. / (ниско желание)
4. ЕИК160066558.00т. / (ниско желание)
5. ВСН160115897.00т. / (ниско желание)
6. САП160108447.00т. / (ниско желание)
Списък чакащи със сменен набор
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ГЛС1700034212.03т. / (1-во желание)