ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №127 Слънце - сграда бл. 93 А

2-ра група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. АЮБ160100799.02т. / (2-ро желание)
2. БСП160083129.00т. / (ниско желание)
3. ДЕЙ160123299.00т. / (ниско желание)
4. МСК160122709.00т. / (ниско желание)
5. НКВ160082179.00т. / (ниско желание)
6. НСТ160122829.00т. / (ниско желание)
7. СВП160006539.00т. / (ниско желание)
8. ВСН160115897.00т. / (ниско желание)
9. ИРА160071237.00т. / (ниско желание)
10. ЛИГ160123307.00т. / (ниско желание)
11. ЛПБ160123267.00т. / (ниско желание)
12. НАЧ160066837.00т. / (ниско желание)
13. ЛАВ160102236.00т. / (ниско желание)