ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 70 ОУ "Св. Kлимент Охридски" (полудневна организация)

3-та група, родени 2014 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи по социални критерии за 5 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи по общи критерии за 10 места
Няма чакащи кандидати.