ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 8 СУ "Васил Левски" (полудневна организация)

3-та група, родени 2014 г.

Списък чакащи по СОП за 1 място
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. БТМ1401295110.01т. / (3-то желание)
2. ЕДД140032158.02т. / (2-ро желание)
3. НДБ140017787.00т. / (ниско желание)