ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №130 Приказка

1-ва група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 1 място
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ЕСИ1601049812.03т. / (1-во желание)
2. ИТА1601154811.03т. / (1-во желание)
3. ЦАА1601113410.03т. / (1-во желание)
4. РМК160099999.02т. / (2-ро желание)
5. ТАВ160063349.00т. / (ниско желание)
6. БАП160090458.00т. / (ниско желание)
7. НТГ160038238.01т. / (3-то желание)
8. АВМ160104457.00т. / (ниско желание)
9. АОР160065617.00т. / (ниско желание)
10. ГМВ160058537.00т. / (ниско желание)
11. РМЯ160096177.00т. / (ниско желание)
12. БСД160107775.00т. / (ниско желание)
13. ГАГ160109735.00т. / (ниско желание)
14. МДС160107255.00т. / (ниско желание)