ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №130 Приказка

2-ра група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 1 място
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. АКШ1600824213.03т. / (1-во желание)
2. ЕСИ1601049812.03т. / (1-во желание)
3. ИТА1601154811.03т. / (1-во желание)
4. СМС1601197210.02т. / (2-ро желание)
5. ЦАА1601113410.03т. / (1-во желание)
6. ВВМ160109479.00т. / (ниско желание)
7. ВМК160013919.03т. / (1-во желание)
8. ГМВ160058539.00т. / (ниско желание)
9. РИИ160123389.02т. / (2-ро желание)
10. ТАВ160063349.00т. / (ниско желание)
11. БАП160090458.00т. / (ниско желание)
12. КЯМ160114148.03т. / (1-во желание)
13. АОР160065617.00т. / (ниско желание)
14. БСД160107775.00т. / (ниско желание)
15. ГАГ160109735.00т. / (ниско желание)
16. МДС160107255.00т. / (ниско желание)