ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №104 Моят свят - сграда 3

2-ра група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 1 място
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. НГК1601233112.03т. / (1-во желание)
2. ЕАА1600735710.03т. / (1-во желание)
3. АПИ160087929.02т. / (2-ро желание)
4. ЛИТ160090409.00т. / (ниско желание)
5. НТК160032088.03т. / (1-во желание)
6. МАС160075707.00т. / (ниско желание)