ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №87 Буката - сграда 2

2-ра група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. АМ1600889111.02т. / (2-ро желание)
2. ЕЕП1600388711.02т. / (2-ро желание)
3. ЯМВ1601205711.02т. / (2-ро желание)
4. БСП160083129.00т. / (ниско желание)
5. ДГГ160099909.01т. / (3-то желание)
6. ДЕЙ160123299.00т. / (ниско желание)
7. КГЦ160122189.00т. / (ниско желание)
8. МАП160090179.00т. / (ниско желание)
9. МСК160122709.00т. / (ниско желание)
10. НКВ160082179.00т. / (ниско желание)
11. НСТ160122829.00т. / (ниско желание)
12. РАГ160101899.00т. / (ниско желание)
13. СВП160006539.00т. / (ниско желание)
14. СДБ160034629.00т. / (ниско желание)
15. АПК160061517.00т. / (ниско желание)
16. ВСН160115897.00т. / (ниско желание)
17. ЖОА160115347.01т. / (3-то желание)
18. ЛПБ160123267.00т. / (ниско желание)
19. НАЧ160066837.00т. / (ниско желание)
20. ЯТХ160032507.00т. / (ниско желание)
21. НДН160028396.01т. / (3-то желание)
Списък чакащи със сменен набор
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. БД1701056411.02т. / (2-ро желание)