ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №173 Звънче - сграда Алиса

1-ва група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 1 място
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. МММ1601201115.03т. / (1-во желание)
Списък чакащи със сменен набор
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ММИ1700121513.03т. / (1-во желание)
2. ВТД1701067612.02т. / (1-во желание)
3. МДР1700203812.03т. / (1-во желание)
4. ФЕЦ1701135212.02т. / (2-ро желание)
5. ВНК1701133810.02т. / (2-ро желание)
6. ДАЧ170024859.00т. / (ниско желание)