ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №104 Моят свят - сграда 4

2-ра група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 1 място
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ЮМГ160114208.02т. / (2-ро желание)
2. МАС160075707.00т. / (ниско желание)
3. РЮП160020667.02т. / (2-ро желание)
Списък чакащи със сменен набор
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ХВК170042029.02т. / (2-ро желание)