ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №129 Приказен свят - сграда ул. Нишава

2-ра група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ЛАА1600570312.03т. / (1-во желание)
2. БПЛ1600952611.02т. / (2-ро желание)
3. МРМ1600991111.02т. / (2-ро желание)
4. НМС1600877111.02т. / (2-ро желание)
5. СЙА1601226311.02т. / (2-ро желание)
6. ИГГ1601169410.03т. / (1-во желание)
7. ИРА1600712310.03т. / (1-во желание)
8. ЛИГ1601233010.03т. / (1-во желание)
9. БПС160121479.00т. / (ниско желание)
10. ВВП160045049.00т. / (ниско желание)
11. ДЕЙ160123299.00т. / (ниско желание)
12. ЕСР160069219.00т. / (ниско желание)
13. КГЦ160122189.00т. / (ниско желание)
14. ЛПБ160123269.02т. / (2-ро желание)
15. МИИ160103249.00т. / (ниско желание)
16. МСК160122709.00т. / (ниско желание)
17. НДП160038229.00т. / (ниско желание)
18. НКВ160082179.00т. / (ниско желание)
19. НСТ160122829.00т. / (ниско желание)
20. СВП160006539.00т. / (ниско желание)
21. ДГГ160099908.00т. / (ниско желание)
22. МДК160098938.01т. / (3-то желание)
23. АЮБ160100797.00т. / (ниско желание)
24. ВСН160115897.00т. / (ниско желание)
25. НАЧ160066837.00т. / (ниско желание)
26. ФДС160113527.00т. / (ниско желание)
27. ЛАВ160102236.00т. / (ниско желание)