ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №100 Акад. Пенчо Н. Райков - сграда ул. Велико Търново № 4

2-ра група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. АБЧ1600830712.03т. / (1-во желание)
2. КМБ1601206012.03т. / (1-во желание)
3. ЛИТ1600904012.03т. / (1-во желание)
4. БГВ1601167211.02т. / (2-ро желание)
5. БВЦ1600120010.01т. / (3-то желание)