ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №5 Надежда - сграда Връбница 2

1-ва група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 1 място
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. АДА160121067.01т. / (3-то желание)
Списък чакащи със сменен набор
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ДНБ1700021312.02т. / (1-во желание)
2. ВВГ1700276711.02т. / (2-ро желание)
3. ННА1700844210.01т. / (3-то желание)
4. ПМП170110349.02т. / (2-ро желание)
5. КНН170011348.00т. / (ниско желание)
6. ЯЙГ170068238.00т. / (ниско желание)