ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №3 Детелина

2-ра група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 1 място
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи със сменен набор
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ЕВЦ1700966111.02т. / (1-во желание)