ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №1 (с яслени групи)

1-ва група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 1 място
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ГПД1601221512.03т. / (1-во желание)
2. ДДА1601050911.01т. / (3-то желание)
3. АБИ160106389.01т. / (3-то желание)
4. ЛРГ160122968.00т. / (ниско желание)
5. ЛЛТ160106237.00т. / (ниско желание)