ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №199 Сарагоса (с яслени групи)

2-ра група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 1 място
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ЕГМ1601188312.03т. / (1-во желание)
2. ХХК1601215711.02т. / (2-ро желание)
3. АПХ160121818.01т. / (3-то желание)
4. ЯСХ160072277.00т. / (ниско желание)
5. СНГ160070666.02т. / (2-ро желание)