ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №141 Славейкова поляна

2-ра група, родени 2015 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. НКД1501221414.03т. / (1-во желание)
2. ЯГТ1501176811.02т. / (1-во желание)
3. АЯМ1501192210.03т. / (1-во желание)
4. БВВ150064409.01т. / (3-то желание)