ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №130 Приказка

2-ра група, родени 2015 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. АТА1501182611.03т. / (1-во желание)
2. ИСС150116719.01т. / (3-то желание)
3. МИА150117727.00т. / (ниско желание)