ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №126 Тинтява

2-ра група, родени 2015 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. СМП1501127611.02т. / (2-ро желание)
2. ИСС150116718.00т. / (ниско желание)