ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №159 Олимпийче

3-та група, родени 2015 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ИИЛ1501213914.02т. / (2-ро желание)
2. ЕРН1501070611.02т. / (2-ро желание)
3. АИМ150097699.00т. / (ниско желание)
4. ДЛК150116318.03т. / (1-во желание)
5. АЯМ150119227.00т. / (ниско желание)
6. АИС150123275.00т. / (ниско желание)