ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

СДЯ №38

1-ва група, родени 2017 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 1 място
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места Няма чакащи кандидати.