ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №141 Славейкова поляна

3-та група, родени 2014 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. СВК1400101412.03т. / (1-во желание)
2. МРБ1400986110.03т. / (1-во желание)
3. ЯСД1400998710.03т. / (1-во желание)
4. КМЛ140100679.00т. / (ниско желание)