ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №189 Сто усмивки (с яслени групи)

1-ва група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 1 място
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. МТЗ1600989513.03т. / (1-во желание)
2. ГМД1600151712.03т. / (1-во желание)
3. ПВЖ1600068812.03т. / (1-во желание)
4. РРВ1600900212.03т. / (1-во желание)
5. ССА1600904112.03т. / (1-во желание)
6. ЍББ1600276311.02т. / (2-ро желание)
7. КВВ1600951311.02т. / (2-ро желание)
8. ААИ160030739.02т. / (2-ро желание)
9. АДИ160115059.00т. / (ниско желание)
10. ДАД160096869.00т. / (ниско желание)
11. ДДМ160118319.00т. / (ниско желание)
12. ССМ160104859.00т. / (ниско желание)
13. ЯКП160046739.00т. / (ниско желание)
14. ДДД160082447.00т. / (ниско желание)