ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №54 Дъга (с яслени групи)

1-ва група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ЯСД1601193717.03т. / (1-во желание)
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ТАВ1600633411.02т. / (2-ро желание)
2. ГМВ1600585310.03т. / (1-во желание)
3. АОР160065619.02т. / (2-ро желание)
4. РМЯ160096179.02т. / (2-ро желание)
5. БАП160090458.00т. / (ниско желание)
6. ГАГ160109737.02т. / (2-ро желание)
7. МДС160107257.02т. / (2-ро желание)
8. БСД160107775.00т. / (ниско желание)