ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №17 Мечо Пух (с яслени групи)

1-ва група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. МММ1601220311.03т. / (1-во желание)
2. АВВ1600822510.01т. / (3-то желание)
3. ССА1600904110.01т. / (3-то желание)
4. ДАД160096869.00т. / (ниско желание)
5. ДДМ160118319.00т. / (ниско желание)
6. ДТТ160106669.00т. / (ниско желание)
7. ССМ160104858.00т. / (ниско желание)
8. ЮДИ160115888.00т. / (ниско желание)
9. ААИ160030737.00т. / (ниско желание)
10. ДДД160082447.00т. / (ниско желание)
11. ИАЯ160108007.00т. / (ниско желание)
12. ЕБК160028996.01т. / (3-то желание)