ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №112 Детски свят

3-та група, родени 2014 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 2 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. БВН1501131610.01т. / (3-то желание)
2. ПКК140029159.02т. / (2-ро желание)
3. ЮНД140098967.02т. / (2-ро желание)