ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №155 Веселина

Подготвителна група, родени 2014 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. АДС1400703513.03т. / (1-во желание)
2. ЛАС1400986512.03т. / (1-во желание)
3. ЖПП1401290910.03т. / (1-во желание)
4. НДТ1401122510.03т. / (1-во желание)