ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №27 Детска китка - сграда ул. Иван Кулин

1-ва група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 1 място
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ЕСБ1600040313.02т. / (2-ро желание)
2. ТВА1601231910.01т. / (3-то желание)
3. ВМД160121919.00т. / (ниско желание)
4. ДАД160036759.00т. / (ниско желание)
5. ТДМ160118648.02т. / (2-ро желание)