ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №14 Карлсон (с яслени групи)

1-ва група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 1 място
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ААБ1601144811.02т. / (2-ро желание)
2. КВВ1600951311.02т. / (1-во желание)
3. ДДМ1601183110.01т. / (3-то желание)
4. ДМТ1600247610.02т. / (2-ро желание)
5. ДРК1600905610.03т. / (1-во желание)
6. ЙГЯ1601020110.01т. / (3-то желание)
7. ЙСХ160068949.02т. / (2-ро желание)
8. ААИ160030737.01т. / (3-то желание)
9. ВЕС160115287.00т. / (ниско желание)
10. ДДД160082447.00т. / (ниско желание)
11. ИИЦ160109397.00т. / (ниско желание)
12. ТИЦ160092357.00т. / (ниско желание)
13. ЯМЙ160114747.00т. / (ниско желание)
14. МДР160101806.00т. / (ниско желание)
15. ТСС160038256.03т. / (1-во желание)
Списък чакащи със сменен набор
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ВКГ170111269.00т. / (ниско желание)
2. ППК170038799.00т. / (3-то желание)
3. ХМА170077357.00т. / (ниско желание)