ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №14 Карлсон (с яслени групи)

1-ва група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 1 място
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. КВВ1600951312.03т. / (1-во желание)
2. БСК1601215411.02т. / (2-ро желание)
3. ДМТ1600247610.02т. / (2-ро желание)
4. ААБ160114489.00т. / (ниско желание)
5. ДАД160096869.00т. / (ниско желание)
6. ДДМ160118319.00т. / (ниско желание)
7. ЯКП160046739.00т. / (ниско желание)
8. ЯМЙ160114749.02т. / (2-ро желание)
9. ЕГН160122778.03т. / (1-во желание)
10. ССМ160104858.00т. / (ниско желание)
11. ЮДИ160115888.00т. / (ниско желание)
12. ААИ160030737.00т. / (ниско желание)
13. ДДД160082447.00т. / (ниско желание)