ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №48 Братя Грим (с яслени групи)

2-ра група, родени 2016 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ВМК1600835811.02т. / (2-ро желание)
2. ХХК1601215710.01т. / (3-то желание)
3. АПХ160121819.02т. / (2-ро желание)
4. ЯСХ160072277.00т. / (ниско желание)
5. СНГ160070665.01т. / (3-то желание)
Списък чакащи със сменен набор
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ЙГГ170074388.00т. / (ниско желание)