ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №63 Слънце (с яслени групи)

2-ра група, родени 2015 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 1 място Няма чакащи кандидати.