ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи)

2-ра група, родени 2015 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. АХИ1500432015.03т. / (1-во желание)
2. АМН1500884911.02т. / (2-ро желание)
3. ДБГ1500542011.02т. / (2-ро желание)
4. МПД1500262411.02т. / (2-ро желание)
5. ААБ150104127.01т. / (3-то желание)
6. ГЙН150117157.02т. / (2-ро желание)
7. ННМ150110977.00т. / (ниско желание)