ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи)

2-ра група, родени 2015 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ИАА1500988012.03т. / (1-во желание)
2. МЯР1500148112.03т. / (1-во желание)
3. САМ1500060212.03т. / (1-во желание)
4. ВЛП1500938711.02т. / (2-ро желание)
5. ГЙН1501171511.02т. / (2-ро желание)
6. ДНБ1500327111.02т. / (2-ро желание)
7. ДСН1500714311.02т. / (2-ро желание)
8. НПН1501178111.02т. / (2-ро желание)
9. ДМА1500745710.03т. / (1-во желание)
10. МПД1500262410.02т. / (2-ро желание)
11. МРБ1500044410.01т. / (3-то желание)
12. КВА150103379.01т. / (3-то желание)
13. ММК150028909.02т. / (2-ро желание)
14. ССС150075409.02т. / (2-ро желание)
15. ЕХХ150046177.00т. / (ниско желание)
16. КВП150093157.00т. / (ниско желание)
17. КСС150106327.00т. / (ниско желание)
18. ТТД150009457.00т. / (ниско желание)
19. ААБ150104126.00т. / (ниско желание)
20. ГГН150114816.00т. / (ниско желание)
21. КИД150100444.00т. / (ниско желание)