ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №75 Сърчице (с яслени групи)

2-ра група, родени 2015 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. ЕДЧ1501219311.02т. / (2-ро желание)
2. АЗБ1500944810.01т. / (3-то желание)
3. ССЙ1501170610.03т. / (1-во желание)
4. НВЗ150121069.00т. / (ниско желание)
5. СКА150119656.00т. / (ниско желание)