ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №30 Радецки (с яслени групи)

2-ра група, родени 2015 г.

Списък чакащи по СОП за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0 места
Инициали на кандидатстващото детеИдентификационен номерТочкиБонус т. / желание
1. МПП1500539613.02т. / (2-ро желание)
2. МРГ1500764911.01т. / (3-то желание)
3. АДЧ1501234810.01т. / (3-то желание)
4. БКС150060818.02т. / (2-ро желание)
5. НКП150017748.01т. / (3-то желание)