ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №168 Слънчогледи - сграда ул. Лидице

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 21.11.2020


Списък класирани със СОП на 21.11.2020


Списък класирани с хронични заболявания на 21.11.2020


Списък класирани по общи критерии на 21.11.2020


Записване на новокласирани от 23.11.2020 до 27.11.2020 г.