ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 8 СУ "Васил Левски" (полудневна организация)

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 14.11.2020


Списък класирани със СОП на 14.11.2020


Списък класирани с хронични заболявания на 14.11.2020


Списък класирани по общи критерии на 14.11.2020


Записване на новокласирани от 16.11.2020 до 20.11.2020 г.