ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №168 Слънчогледи - сграда ул. Андрей Николов

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 14.11.2020


Списък класирани със СОП на 14.11.2020


Списък класирани с хронични заболявания на 14.11.2020


Списък класирани по общи критерии на 14.11.2020

1.АИС1501040212.0

Записване на новокласирани от 16.11.2020 до 20.11.2020 г.