ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 50 ОУ "Васил Левски" (полудневна организация)

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 27.06.2020


Списък класирани със СОП на 27.06.2020


Списък класирани с хронични заболявания на 27.06.2020


Списък класирани по общи критерии на 27.06.2020


Записване на новокласирани от 29.06.2020 до 03.07.2020 г.