ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 50 ОУ "Васил Левски" (полудневна организация)

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 13.06.2020


Списък класирани със СОП на 13.06.2020


Списък класирани с хронични заболявания на 13.06.2020


Списък класирани по общи критерии на 13.06.2020


Записване на новокласирани от 15.06.2020 до 26.06.2020 г.