ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №140 Зорница (с яслени групи)

Набор 2018

КЛАСИРАНЕ НА 30.05.2020


Списък класирани със СОП на 30.05.2020


Списък класирани с хронични заболявания на 30.05.2020


Списък класирани по общи критерии на 30.05.2020

1.НМС1800924311.0
2.СИБ1800701311.0
3.МЙБ1800971410.0 11826685

Записване на новокласирани от 01.06.2020 до 12.06.2020 г.