ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 142 ОУ "Веселин Ханчев" (целодневна организация)

Набор 2015

КЛАСИРАНЕ НА 30.05.2020


Списък класирани със СОП на 30.05.2020


Списък класирани с хронични заболявания на 30.05.2020


Списък класирани по общи критерии на 30.05.2020

1.ЕТТ1501083714.0
2.ЯИХ1500663112.0
3.ГВГ150049668.0
4.АПГ150122887.0

Записване на новокласирани от 01.06.2020 до 12.06.2020 г.