ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №130 Приказка

Набор 2017

КЛАСИРАНЕ НА 30.05.2020


Списък класирани със СОП на 30.05.2020


Списък класирани с хронични заболявания на 30.05.2020


Списък класирани по общи критерии на 30.05.2020

1.НК1701145014.0
2.ИЦА1701076812.0
3.МНТ1700346312.0
4.МЯБ1700682712.0

Записване на новокласирани от 01.06.2020 до 12.06.2020 г.