ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 142 ОУ "Веселин Ханчев" (целодневна организация)

Набор 2014

КЛАСИРАНЕ НА 30.05.2020


Списък класирани със СОП на 30.05.2020


Списък класирани с хронични заболявания на 30.05.2020


Списък класирани по общи критерии на 30.05.2020

1.АБА1401191912.0
2.АИГ1400268510.0
3.ЕЙТ1400292010.0
4.НПВ1400890410.0
5.ПДТ140058618.0

Записване на новокласирани от 01.06.2020 до 12.06.2020 г.